Vrijstellingsregeling prospectusplicht: meld- en informatieplicht

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht is per 1 oktober 2017 gewijzigd, zoals 6 september aangekondigd. De vrijstelling wordt verhoogd naar €5 miljoen. Aanbieders van effecten die gebruik maken van de vrijstelling moeten de aanbieding melden bij de AFM en de beleggers informeren over de aanbieding. Het format voor het informatiedocument voor beleggers is vanaf nu beschikbaar op de website van de AFM.

Voorwaarden

Ondernemingen moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen als zij gebruik willen maken van deze vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument. Dit helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Het informatiedocument moet gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Daarnaast zijn ondernemingen verplicht om ook aanbiedingsdocumenten en reclamemateriaal aan de AFM te verstrekken. Meer informatie over de vrijstellingsregeling, het format voor het informatiedocument en een werkinstructie vindt u op de website van de AFM.