Vermijden: de nieuwe personenvennootschap als vervanger voor de maatschap en de vennootschap onder firma (VOF)

Er zijn in Nederland ongeveer 231.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), in de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van deze personenvennootschappen. Binnenkort worden deze rechtsvormen gewijzigd. Naar mijn mening moeten alle persoonsvennootschappen…