Vermogensbescherming voor ondernemers

Als ondernemer bent u gewend om in kansen te denken, in plaats van in risico’s. Maar wat als er iets misgaat? Hoe kwetsbaar bent u in de persoonlijke situatie als u het slachtoffer wordt van andere ondernemers die omvallen of zelfs niet te goeder trouw zijn? Om maar een paar voorbeelden te noemen:

  • Uw belangrijkste afnemer ziet er vanaf om verder zaken met u te doen. De kosten lopen door, maar de inkomsten lopen sterk terug.
  • Een medewerker veroorzaakt een ernstig ongeluk en uw onderneming wordt aansprakelijk gesteld. Er wordt conservatoir beslag gelegd op de bankrekeningen, omdat verwacht wordt dat uw onderneming niet voldoende geld heeft voor om de schade te betalen.
  • U sluit een contract af met een partij, die u plotseling beschuldigt van contractbreuk, en de “schade” op u verhaalt. Er wordt conservatoir beslag gelegd op uw bedrijfspand dat blijft hangen zolang de rechtszaak loopt. De bank begint vragen te stellen.
  • U verkoopt producten en wordt geconfronteerd met een defect, waardoor uw onderneming in het nieuws komt en ernstige reputatieschade oploopt. U moet op een andere manier verder.

Mogelijk denkt u: “dat overkomt mij toch niet“. En mogelijk heeft u gelijk. Er zijn echter veel ondernemers, die graag de klok zouden terugdraaien om met een paar simpele acties een hoop ellende te voorkomen. Voorbeelden van eenvoudige maatregelen die veel ellende kunnen voorkomen zijn:

  • Sluit een goede verzekering af. Ik adviseer hier niet over, maar uw assurantietussenpersoon kan u zeker verder helpen.
  • Het oprichten van een werk-bv, waar de risico’s gelopen worden en waarvan afscheid genomen kan worden bij zwaar weer.
  • Het opstellen van goede voorwaarden en van goede algemene voorwaarden. Deze moeten ook op de juridisch juiste manier worden gecommuniceerd, om echt effect te hebben. Standaard voorwaarden werken vaak niet genoeg.
  • De lopende contracten goed tegen het licht houden en kijken waar de risico’s liggen.
  • Zorgen dat contracten een goede bescherming bieden als het fout loopt.

Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik geen fiscaal advies geef en vermogensbescherming ook geen enkele betrekking heeft op de relatie met de fiscus. Een optimale vermogensbescherming is volledig transparant. Vermogensbescherming lukt alleen goed in samenwerking met uw huis-accountant. Geregeld is ook een notaris nodig om zaken vast te leggen.