De factuur fiscaal bezien

Het komt voor dat de belastingdienst de aftrek van BTW in facturen weigert. Met name als het om grotere bedragen gaat. Het verwijt dat de ondernemer dan wordt gemaakt is dat de omvang en aard van de werkzaamheden niet is vast te stellen. Wat zegt het internationale recht over de inhoud van de factuur?