Vermijden: de nieuwe personenvennootschap als vervanger voor de maatschap en de vennootschap onder firma (VOF)

Er zijn in Nederland ongeveer 231.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), in de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van deze personenvennootschappen. Binnenkort worden deze rechtsvormen gewijzigd. Naar mijn mening moeten alle persoonsvennootschappen door ondernemers worden vermeden omdat…
Read more