Vrijstelling van toezicht op een beleggingsaanbod

Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM. Met deze informatie weet u binnen een minuut of er sprake is van een vrijstelling.

Effecten, zoals aandelen en obligaties

Als u op een van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een prospectusvrijstelling. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

 • Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger?
 • Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden?
 • Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken?
 • Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

Beleggingsobject of deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

Denk bij een beleggingsobject aan een vakantiehuis, grond, goud of teakhout. Als u op een van de onderstaande vragen ‘ja’ kunt antwoorden, geldt een vergunningvrijstelling. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

 • Is de investering ten minste €100.000?
 • Wordt het beleggingsaanbod aan minder dan 100 personen gedaan?
 • Maakt het beleggingsobject deel uit van een serie kleiner dan twintig beleggingsobjecten?

Vrijstellingsvermelding

Als er een vrijstelling geldt, is de aanbieder verplicht om in reclame-uitingen en in documenten van het beleggingsaanbod één van onderstaande afbeeldingen te gebruiken.

vb-vrijstelling-vergunning

vb-vrijstelling-prospectus

vb-vrijstelling-dubbel

Toezicht versus vrijstelling

Voor een beleggingsaanbieding is meestal een vergunning nodig of moet de onderneming een prospectus laten goedkeuren door de AFM.  Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging in effecten is bijvoorbeeld vrijgesteld als de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder is dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden.

Bij een vrijgestelde belegging controleert de AFM niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is. De AFM kan bij misstanden wel achteraf optreden. De AFM kan het bedrijf dan verplichten de belegger openheid van zaken te geven. Bijvoorbeeld door aan de belegger te vertellen hoe het ingelegde geld is besteed.

Waar moet ik bij een vrijgestelde belegging op letten?

 • Ga niet in op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Er wordt vaak een rooskleurig verhaal voorgespiegeld. Vaak zijn verkopers erg vasthoudend, ga dan ook niet in gesprek.
 • Raadpleeg de registers van de AFM of de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de onderneming zegt te zijn gevestigd om te zien of zij over een vergunning beschikken of juist op een waarschuwingslijst staan.
 • Bekijk de website en lees de ontvangen documenten, zoals het Informatiedocument, goed door. Waar mag men jouw geld allemaal voor gebruiken? Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? Hoe wordt het beloofde rendement waargemaakt? Glimmende brochures en een professioneel ogende website zijn geen garantie op een goede belegging. En neem de tijd om goed over het aanbod na te denken.
 • Zoek uit welke personen betrokken zijn bij het bedrijf. Wie vertrouw u uw geld toe? Hoeveel verdienen zij aan de belegging? Welke kosten houden zij in?
 • Wat kunt u doen als het niet goed gaat met de belegging? Realiseer u dat als een onderneming in het buitenland gevestigd is, het erg lastig is om een klacht in te dienen.
 • Ingewikkelde beleggingsconstructies met hoge rendementen en een laag risico, beloven weinig goeds.
 • Vermijd beleggingen die u niet begrijpt.
 • Wat is er over de onderneming bekend bij de Kamer van Koophandel? Is er een accountantsrapport beschikbaar?

Neem bij twijfel contact op met het Meldpunt Financiële Markten.

Informatiedocument bij aanbieding van effecten met tegenwaarde van minder dan € 5 miljoen

Aanbiedingen van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen moeten vooraf bij de AFM worden gemeld. Ook moet de aanbieder het Informatiedocument aan beleggers beschikbaar stellen. In het informatiedocument staat informatie over de kosten, risico’s en het rendement van de belegging. De vorm van het informatiedocument wordt wettelijk voorgeschreven en is voor iedere vrijgestelde belegging dezelfde. Het Informatiedocument en de belegging zijn niet door de AFM getoetst. Het blijft een vrijgestelde belegging die niet onder toezicht staat van de AFM.

Wet oneerlijke handelspraktijken

Ook al geldt er een vrijstelling, de verkoop van producten of diensten mag niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). De AFM kan op basis van deze wet optreden.

Voor Aanbieders beleggingsobjecten

Een aanbieder van beleggingsobjecten heeft de verplichting om een consument voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst inzake een beleggingsobject en gedurende de looptijd van de overeenkomst van tijdige en adequate informatie te voorzien. Informatiebronnen voor een consument zijn onder andere:

 • de beleggingsobjectenprospectus
 • het essentiële-informatiedocument (Eid)
 • de jaarrekening
 • het taxatierapport

Bij de informatieverstrekking spelen naast een aanbieder van het beleggingsobject ook een accountant en taxateur een belangrijke rol.

Bron: AFM